Bärbuskar är ett perfekt komplement till fruktträd. Där fruktodling ibland kan vara svårt och nyckfullt och ett projekt på lång sikt, är bärbuskarna enkelt, säkert och snabbt. Bärbuskar är anspråkslösa och härdiga och ger säker skörd varje år även i kärva klimat. Idag har vi handlar in sex stycken bärbuskar. Björnbär, röda vinbär och krusbär […]

Read More »