Om timmerhus

Timmerhuset – en tusenårig konstruktion som ligger rätt i tiden.

Timmer är kretsloppsvänligt – inga industriella rester och biprodukter som är svåra att destruera.
Timmer binder växthusgasen koldioxid i hundratals år – en så kallad koldioxidsänka.
Timmerväggen utan invändig isolering ger behagligt inomhusklimat – inga allergiframkallande substanser.
Timmerhus med ytterväggar av grovt timmer utan isolering kan ge lägre energiräkningar.

”Att äga timmerhus är en livsstil”

timmerhus01
Timmerhus är en traditionell byggnadskonstruktion, som har förekommit i Norden sedan 800-talet. Konstruktionen består av horisontellt staplade stockar som låses i ändarna med så kallade knutar. Timmerhus ger ett bra inomhusklimat med träets hygroskopiska och värmemagasinerande egenskaper.

Timmerhusets nackdel är att väggarna i regel inte får så bra värmevärden. Men genom att välja tjocka stockar, vindtäta ordentligt mellan dem samt isolera mer i tak och golv kan värmevärdena förbättras väsentligt. Det är också bra att välja en energieffektiv husform och bra värmevärden i dörrar och fönster. Väggisolering, däremot, förstör timmerhusets karaktär och värmemagasineringsförmåga och bör undvikas.

Timmerhus, plankhus och skiftesverk är konstruktioner i massiv trä som är kända i Norden sedan 800-talet. Liggtimmer med knuttimring är den mest välkända tekniken. Fram till mitten av 1800-talet var detta den vanligaste byggnadstekniken i stora delar av Sverige, både i städerna och på landsbygden. En timmerstomme består av timmerstockar som läggs horisontellt och staplas på varandra. Tekniken har fått sitt namn av att stockarna fästs i hörnen genom uthuggna hak — knutar.

Timmerhusets fördelar
Timmerhuset har flera fördelar. Som alla tunga konstruktioner har massivt timmer en värmebuffrande förmåga och goda hygroskopiska egenskaper — det vill säga att timret kan magasinera och fördela värme och fukt. Timmerhusen får därmed ett behagligt och utjämnat inomhusklimat. Det är mycket ovanligt med kondensskador från fuktutfällning i timmerhus.

timmerhus02
Flyttning av timmerhus
Timmerhus är lätta att demontera, eftersom stockarna bara är staplade på varandra. De hålls samman med hjälp av knutarna och tyngdkraften. Flyttning av timmerhus var förr en viktig del av timmerbyggnadstraditionen. Förr flyttas hus ofta i samband med t.ex. arv, skifte och försäljning. Flyttning av timmerhus förekommer också idag. Flytten kan bli tidsödande och svår. Inte sällan underskattas den arbetsinsats som detta innebär. Det är viktigt att märka upp stockarna minutiöst vid nedmonteringen för en så smidig återuppbyggnad som möjligt. Läs om ett ekotimmerhus projekt här.

Historik – timmerhusens uppgång och fall
Fram till mitten av 1800-talet var timring den vanligaste byggnadstekniken i landet. Därefter övergavs tekniken alltmer och man började istället bygga hus med träregelstommar. Det berodde på alla nyetablerade sågverk som tillhandahöll sågade och hyvlade trävaror till bra priser. Med nationalromantiken under sekelskiftet blev knuttimringen populär igen men sedan föll tekniken åter i glömska.

Timmerhus idag
På 1950-talet återuppväcktes intresset för timring. Då startades timringskurser i Dalarna och man började bygga timmerhus igen, framförallt fritidshus men även villor. Idag byggs det ungefär 1 000 timmerhus per år i Sverige. I Finland bygger man näst flest i världen, c:a 10 000 per år, och i USA hela 27 000 timmerhus per år.