Vad är lajv


Föreningen Skellefteås kulturförening för Levande rollspel och Interaktiv teaterEtt lajvområde är den fysiska plats på vilken ett lajv äger rum. Det är vanligen en bit skogsmark, men begreppet används även om lokaler och andra platser där det hålls lajv.
BILD TILL HÖGER: Föreningen Skellefteås kulturförening för Levande rollspel och Interaktiv teater.

Lajvare säger ofta ”på lajvområdet” eller bara ”på området” istället för ”i lajvområdet”. Underförstått med begreppet lajvområde är också att det är det område inom vilket illusionen ska upprätthållas; om det finns ett off-läger i anslutning till lajvet anses det ligga ”utanför området”.

Ett lajvområde kan vara ett område som används tillfälligt för ett enskilt lajv eller vara ett fast område som ägs eller disponeras av lajvare och där även byggnader avsedda för lajv uppförts.

IMG_1536.JPG
På gården har vi tillgång till 21 hektar mark som till hälften är kalhygge/återplanterad skog.
Det finns gott om utrymme för små som stora lajv omgärdat av orörd natur, utom räckhåll för civilisationen och inga synliga byggnader.

En känsla av att verkligen befinna sig i en annan tidsepok där naturen har sin gång och lajvare kan obehindrat vandra runt, bygga och leva sig in i sina roller.