Heder – föreläsning

Hedersrelaterat våld och förtryck har hittills associerats med mäns våld mot unga heterosexuella kvinnor och nu på senare år med killar och män som gifts bort mot sin vilja, samt unga killar och män som vägrar att bevaka sina kvinnliga närstående.

heder
Att också HBT (Q) personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer) oavsett kön drabbas har uppmärksammats i betydligt mindre utsträckning vilket också leder till att dessa barn och ungdomar inte nås av insatser. HBT personer som växer upp i en familj med hedersnormer är en särskilt utsatt grupp när det gäller våldsutsatthet.

En fördjupande föreläsning med utgångspunkt i dessa frågor. HBT och HEDER – en intervjustudie om unga HBT-personer som lever i familjer med hedersnormer. Vi får lyssna om hedersrelaterat våld och barns rättigheter utifrån ett humanistiskt perspektiv samt personer som arbetat för HBT-personers rättigheter och med frågor om kön och sexualitet.

Dagen kommer att ge dig viktig kunskap kring livsvillkoren för HBT-ungdomar i familjer med hedersnormer. Den kommer också att ge dig konkreta verktyg som du kan använda dig av i din yrkesroll.