HBTQ-föreläsning

I vår föreläsning försöker vi att vara så flexibla som möjligt, vi samarbetar gärna med lärare och skolpersonal innan informationstillfället så att vi vet vilken typ av information som förväntas av oss. Det kan bero lite på åldern på ”eleverna” och vilket ”klimat” som råder på skolan.

Vi tar ut en avgift för vårt arbete. Vi tar även ut en reseersättning för att kompensera eventuella resekostnader för våra informatörer, denna summa anpassas per tillfälle. Vi har hela Småland som upptagningsområde och ingen skola/verksamhet är för stor eller för liten för att besöka. Vi har erfarenhet av föreläsningar och våra informatörer är utbildade inom olika områden.

I er kontakt med oss, ge oss gärna en bild av era egna tankar och funderingar så att vi kan erbjuda er bästa möjliga information. Det kan för en del låta trist med föreläsning och detta passar därför inte alla målgrupper, därför använder vi oss ofta av workshops och samtal på ett mindre formellt sätt.

Exempel ur innehållet i passet (60-90 min.)

icon_mappar
Klassen får en historisk återblick ur sexualpolitisk perspektiv och återanknytning till dagens förutfattade meningar om olika grupper. En kort genomgång av HBTQ historia och vad som hänt sedan sist.

 
icon_mic
Tillsammans med klassen pratar vi igenom språket, ord och definitioner. Förklarar termer och uttryck som används under passet men även förklarar termer som eleverna har hört utanför klassrummet. T.ex. vad betyder att vara queer eller ha annan könsidentitet, får en lov att säga flata/bög i klassen?

icon_tavla
Vi diskuterar sexuella läggningar, identitet, preferenser och förklarar vad som är vad samt förklarar transidentiteter och vikten av öppenhet.

 
 
icon_kon
Klassen får reflektera över ordet kön – vad innebär det, finns det bara två kön eller kan kön vara något annat? Hur är vår samhälle uppdelat och vad menas med att någon bryter mot normer.

icon_2-kon
Klassen får reflekterar normer – oskrivna regler och vem vinner på att vara innanför normen samt om det finns bestraffningar att vara utanför. Vi lyfter heteronormen och dess konsekvenser.

 
icon_fraga
Sist men inte minst svarar vi på frågor och funderingar som kan dyka upp under passet.