Stuprör mm.

Något man drar sig för och ibland känns onödigt och dyrt är att sätta upp hängrännor och stuprör.

Egentligen är det ingen svår uppgift. Det finns enkla anvisningar på nätet, inget komplicerat och faktiskt rätt smidigt.

Det som inte talas om så mycket är just sågandet: att handsåga tunnplåt är lite över mitt tålamod. Det går långsamt, blir snett och så slinter man lätt. Men vad gör det i slutändan när allt kommer på plats.

Hängrännor
Allting sätts ihop som lego och det vrids på plats tills man känner sig nöjd med höjd och vinklar.

Vattnet leds bort från huset, fasaden torkar upp, mossan försvinner och plötsligt blir det bättre, mycket bättre. Så lite kan göra så stor skillnad.